ZSCKR Henryków
Start
Badania lekarskie na prawo jazdy
08.08.2019.

Badania lekarskie na prawo jazdy uczniów klas pierwszych realizowane przez Wojewódzki O?rodek Medycyny Pracy odb?d? si? 4 i 5 wrze?nia w godzinach 8.00-14.00 w szkole. W zwi?zku z tym nie ma potrzeby umawia? si? indywidualnie w Zielonej Górze.

Badania dotycz? uczniów podejmuj?cych nauk? w zawodach:

 • technik rolnik
 • technik weterynarii
 • technik architektury krajobrazu
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 
Egzaminy poprawkowe
01.08.2019.

Egzaminy maturalne poprawkowe

 • matematyka - 20 sierpnia 2019 r., godz. 9.00, sala 8
 • j?zyk angielski - 20 sierpnia 2019 r., godz. 9.00, sala 112
 • j?zyk polski (cz. ustna) - 20 sierpnia 2019 r., godz. 11.30, sala 104
 • j?zyk angielski (cz. ustna) - 20 sierpnia 2019 r., godz. 13.00, sala 110

Egzaminy poprawkowe

 • j?zyk angielski - 26 sierpnia 2019 r., godz. 9.00, sala 104
 • j?zyk polski - 26 sierpnia 2019 r., godz. 9.00, sala 112
 • biologia - 26 sierpnia 2019 r., godz. 12.00, sala 112
 
70 lat Szko?y Rolniczej w Szprotawie - Henrykowie
06.07.2019.

Zespó? Szkó? Centrum Kszta?cenia Rolniczego  z okazji 70 – lecia szko?y serdecznie zaprasza na:

ZJAZD ABSOLWENTÓW

W dniu 12 pa?dziernika 2019 r.

W programie

 • 11.00 – Msza ?wi?ta w Ko?ciele pw. Wniebowzi?cia NMP w Szprotawie
 • 12.00 – uroczysty przemarsz ulicami Szprotawy  do szko?y w Henrykowie
 • 13.00 – cz??? oficjalna Uroczysto?ci Jubileuszowych
 • 14.00 – obiad
 • 19.00 – Bal Absolwentów

Koszt uczestnictwa – 80 z? lub 150 z? z udzia?em w Balu

Udzia? nale?y zg?osi? wype?niaj?c formularz zg?oszeniowy.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 278

Dziennik

zaloguj si?

Do??cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj si?

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 90
wizyt dzisiaj: 26
wizyt wszystkich: 101000
botów/paj?ków: 32

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg