ZSCKR Henryków
Start arrow KKZ - R.3
KKZ - R.3 PDF Drukuj Email
10.02.2010.

Termin uzupełniający egzaminu z języka angielskiego zawodowego 9 lutego, godz. 16.00 - sala nr 104 (I piętro)

Plan zjazdu 9-10 lutego 2018 r.

Piątek 9 lutego 2018 r. 

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1

16.00-17.30

Mechanizacja rolnictwa

mgr inż. Zbigniew Hałabura

2

17.35-19.05

Przepisy ruchu drogowego – kat „T”

mgr inż. Zbigniew Hałabura

3   

19.10-20.40

Prowadzenie działalności gospodarczej

mgr Michał Kowalczyk

 

Sobota 10 lutego 2018 r. .

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.        

8.00-9.30

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

2.        

9.35-11.05

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

3.

11.10-14.15

Produkcja roślinna – zajęcia praktyczne - gr 1

mgr inż. Marcin Kosmala

3.        

11.10-14.15

Produkcja roślinna – zajęcia praktyczne - gr 2

mgr inż. Jadwiga Krasowska

4.        

14.20-17.25

Produkcja roślinna – zajęcia praktyczne - gr 2

mgr inż. Marcin Kosmala

4.

14.20-17.25

Produkcja roślinna – zajęcia praktyczne - gr 1

mgr inż. Jadwiga Krasowska

 

Plan zjazdu 26-27 stycznia 2018 r.

Piątek 26 stycznia 2018 r.

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

2.       

16.00-20.40

Mechanizacja rolnictwa – zajęcia praktyczne

mgr inż. Marcin Duda

 

Sobota 27 stycznia 2018 r.

 

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.        

8.00-9.30

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

2.        

9.35-11.05

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

3.

11.10-14.15

Mechanizacja rolnictwa – zajęcia praktyczne - gr 1

mgr inż. Zbigniew Hałabura

3.        

11.10-14.15

Produkcja roślinna – zajęcia praktyczne - gr 2

mgr inż. Jadwiga Krasowska

4.        

14.20-17.25

Mechanizacja rolnictwa – zajęcia praktyczne - gr 2

mgr inż. Zbigniew Hałabura

4.

14.20-17.25

Produkcja roślinna – zajęcia praktyczne - gr 1

mgr inż. Jadwiga Krasowska

 

Plan zjazdu 12-13 stycznia 2018 r.

Piątek 12 stycznia 2018 r.

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.

16.00-17.30

Mechanizacja rolnictwa

mgr inż. Zbigniew Hałabura

2.       

17.35-19.05

Przepisy ruchu drogowego – kat „T”

mgr inż. Zbigniew Hałabura

3.       

19.10-20.40

Produkcja roślinna

mgr inż. Marcin Kosmala

 

Sobota 13 stycznia 2018 r.

 

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.        

8.00-9.30

Prowadzenie działalności gospodarczej

mgr Michał Kowalczyk

2.        

9.35-11.05

Prowadzenie działalności gospodarczej

mgr Michał Kowalczyk

3.

11.10-14.15

Produkcja zwierzęca – zajęcia praktyczne - gr 1

inż. Grażyna Hałabura

3.        

11.10-14.15

Produkcja roślinna – zajęcia praktyczne - gr 2

mgr inż. Jadwiga Krasowska

4.        

14.20-17.25

Produkcja zwierzęca – zajęcia praktyczne - gr 2

inż. Grażyna Hałabura

4.

14.20-17.25

Produkcja roślinna – zajęcia praktyczne - gr 1

mgr inż. Jadwiga Krasowska

 

Plan zjazdu 15-16 grudnia 2017

Piątek 15 grudnia 2017 r. 

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

 

16.00-16.30

Egzamin z języka angielskiego zawodowego

mgr Joanna Pasternak

1.

16.30-17.30

Mechanizacja rolnictwa

mgr inż. Zbigniew Hałabura

2.       

17.35-19.05

Przepisy ruchu drogowego – kat „T”

mgr inż. Zbigniew Hałabura

3.       

19.10-20.40

Produkcja roślinna

mgr inż. Marcin Kosmala

 

Sobota 16 grudnia 2017 r.

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.        

8.00-9.30

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

2.        

9.35-11.05

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

3.

11.10-12.40

Produkcja zwierzęca – zajęcia praktyczne - gr 1

inż. Grażyna Hałabura

3.        

11.10-12.40

Produkcja roślinna – zajęcia praktyczne - gr 2

mgr inż. Jadwiga Krasowska

4.        

12.45-14.15

Produkcja zwierzęca – zajęcia praktyczne - gr 1

inż. Grażyna Hałabura

4.

12.45-14.15

Produkcja roślinna – zajęcia praktyczne - gr 2

mgr inż. Jadwiga Krasowska

5.        

14.20-15.50

Produkcja roślinna – zajęcia praktyczne - gr 1

mgr inż. Jadwiga Krasowska

5.

14.20-15.50

Produkcja zwierzęca – zajęcia praktyczne - gr 2

inż. Grażyna Hałabura

6.

15.55-17.25

Produkcja roślinna – zajęcia praktyczne - gr 1

mgr inż. Jadwiga Krasowska

6.        

15.55-17.25

Produkcja zwierzęca – zajęcia praktyczne - gr 2

inż. Grażyna Hałabura

 

Plan zjazdu 8-9 grudnia 2017

Piątek 8 grudnia 2017 r. 

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.

16.00-17.30

Produkcja roślinna

mgr inż. Marcin Kosmala

2.       

17.35-19.05

Produkcja roślinna

mgr inż. Marcin Kosmala

3.       

19.10-20.40

Produkcja roślinna

mgr inż. Marcin Kosmala

 

Sobota 9 grudnia 2017 r. 

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.        

8.00-9.30

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

2.        

9.35-11.05

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

3.        

11.10-12.40

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

4.        

12.45-14.15

Mechanizacja rolnictwa

mgr inż. Zbigniew Hałabura

5.        

14.20-15.50

Przepisy ruchu drogowego – kat „T”

mgr inż. Zbigniew Hałabura

6.        

15.55-17.25

Przepisy ruchu drogowego – kat „T”

mgr inż. Zbigniew Hałabura

Plan zjazdu 24-25 listopada 2017

Piątek 24 listopada 2017 r. 

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.

16.00-19.05

Kurs „Stosowanie środków ochrony roślin”

 

2.       

19.10-20.40

Język angielski zawodowy

mgr Joanna Pasternak

 

Sobota 25 listopada 2017 r.

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.        

9.00-13.00

Kurs „Stosowanie środków ochrony roślin”

 

2.        

13.00-14.30

Prowadzenie działalności gospodarczej

mgr Michał Kowalczyk

3.        

14.35-16.05

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

4.        

16,10-17.40

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

 

Plan zjazdu 17-18 listopada 2017

Piątek 17 listopada 2017 r. 

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.

16.00-17.30

Mechanizacja rolnictwa

mgr inż. Zbigniew Hałabura

2.       

17.35-19.05

Przepisy ruchu drogowego – kat „T”

mgr inż. Zbigniew Hałabura

3.       

19.10-20.40

Produkcja roślinna

mgr inż. Marcin Kosmala

 

Sobota 18 listopada 2017 r.

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.        

8.00-9.30

Język angielski zawodowy

mgr Joanna Pasternak

2.        

9.35-11.05

Język angielski zawodowy

mgr Joanna Pasternak

3.        

11.10-12.40

Prowadzenie działalności gospodarczej

mgr Michał Kowalczyk

4.        

12.45-14.15

Prowadzenie działalności gospodarczej

mgr Michał Kowalczyk

5.        

14.20-15.50

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

6.        

15.55-17.25

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

 

Piątek 27 października 2017 r. 

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.

16.00-17.30

Mechanizacja rolnictwa

mgr inż. Zbigniew Hałabura

2.       

17.35-19.05

Przepisy ruchu drogowego – kat „T”

mgr inż. Zbigniew Hałabura

3.       

19.10-20.40

Produkcja roślinna

mgr inż. Marcin Kosmala

 

Sobota 28 października 2017 r.

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.        

8.00-9.30

Język angielski zawodowy

mgr Joanna Pasternak

2.        

9.35-11.05

Język angielski zawodowy

mgr Joanna Pasternak

3.        

11.10-12.40

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

4.        

12.45-14.15

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

5.        

14.20-15.50

Mechanizacja rolnictwa

mgr inż. Zbigniew Hałabura

6.        

15.55-17.25

Przepisy ruchu drogowego – kat „T”

mgr inż. Zbigniew Hałabura

 

Plan zjazdu 20-21 października 2017 

Piątek 20 października 2017 r.  

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.

16.00-17.30

Mechanizacja rolnictwa

mgr inż. Zbigniew Hałabura

2.       

17.35-19.05

Przepisy ruchu drogowego – kat „T”

mgr inż. Zbigniew Hałabura

3.       

19.10-20.40

Język angielski zawodowy

mgr Joanna Pasternak

 

Sobota 21 października 2017 r.

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.        

8.00-9.30

Produkcja roślinna

mgr inż. Marcin Kosmala

2.        

9.35-11.05

Produkcja roślinna

mgr inż. Marcin Kosmala

3.        

11.10-12.40

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

4.        

12.45-14.15

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

5.        

14.20-15.50

Prowadzenie działalności gospodarczej

mgr Michał Kowalczyk

6.        

15.55-17.25

Prowadzenie działalności gospodarczej

mgr Michał Kowalczyk


  Plan zjazdu 13-14 października 2017

Piątek 13 października 2017 r. 

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.        

16.00-17.30

Język angielski zawodowy

mgr Joanna Pasternak

2.        

17.35-19.05

Mechanizacja rolnictwa

mgr inż. Zbigniew Hałabura

3.        

19.10-19.55

Przepisy ruchu drogowego – kat „T”

mgr inż. Zbigniew Hałabura

 

Sobota 14 października 2017 r.

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.        

8.00-9.30

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

2.        

9.35-11.05

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

3.        

11.10-12.40

Produkcja roślinna

mgr inż. Marcin Kosmala

4.        

12.45-14.15

Produkcja roślinna

mgr inż. Marcin Kosmala

5.        

14.20-15.50

Prowadzenie działalności gospodarczej

mgr Michał Kowalczyk

6.        

15.55-17.25

Prowadzenie działalności gospodarczej

mgr Michał Kowalczyk

 

Plan zjazdu 29-30 września 2017

Piątek 29.09.2017 r. 

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.        

16.00-17.30

Mechanizacja rolnictwa

mgr inż. Zbigniew Hałabura

2.        

17.35-19.05

Przepisy ruchu drogowego – kat „T”

mgr inż. Zbigniew Hałabura

3.        

19.10-20.40

Prowadzenie działalności gospodarczej

mgr Michał Kowalczyk

 

Sobota 30 września 2017 r.

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.        

8.00-9.30

Język angielski zawodowy

mgr Joanna Pasternak

2.        

9.35-11.05

Język angielski zawodowy

mgr Joanna Pasternak

3.        

11.10-12.40

Produkcja roślinna

mgr inż. Marcin Kosmala

4.        

12.45-14.15

Produkcja roślinna

mgr inż. Marcin Kosmala

5.        

14.20-15.50

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

6.        

15.55-17.25

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

 

Plan zjazdu 22-23 września 2017

Piątek 22.09.2017 r. 

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.        

16.00-17.30

Mechanizacja rolnictwa

mgr inż. Zbigniew Hałabura

2.        

17.30-19.00

Prowadzenie działalności gospodarczej

mgr Michał Kowalczyk

3.        

19.00-20.30

Język angielski zawodowy

mgr Joanna Pasternak

 

Sobota 23 września 2017 r.

l.p.

Godziny zajęć

Przedmiot

Wykładowca

1.        

8.00-9.30

Prowadzenie działalności gospodarczej

mgr Michał Kowalczyk

2.        

9.30-11.00

Prowadzenie działalności gospodarczej

mgr Michał Kowalczyk

3.        

11.00-12.30

Produkcja roślinna

mgr inż. Marcin Kosmala

4.        

12.30-14.00

Produkcja roślinna

mgr inż. Marcin Kosmala

5.        

14.00-15.30

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

6.        

15.30-17.00

Produkcja zwierzęca

mgr Agnieszka Dębińska

 

Harmonogram zjazdów

L.p

Daty zjazdu

1.        

22 – 23 września 2017 r

2.        

29 – 30 września 2017 r.

3.        

13 – 14 października 2017 r.

4.        

20 – 21 października 2017 r.

5.        

27 – 28 października 2017 r.

6.        

17 – 18 listopada 2017 r.

7.        

24 – 25 listopada 2017 r.

8.        

8 – 9 grudnia 2017 r.

9.        

15 – 16 grudnia 2017 r.

10.    

12 – 13 stycznia 2018 r.

11.    

26 – 27 stycznia 2018 r.

12.    

09 – 10 lutego 2018 r.

13.    

23 – 24 lutego 2018 r.

14.    

16 – 17 marca 2018 r.

15.    

23 – 24 marca 2018 r.

16.    

6 – 7 kwietnia 2018 r.

17.    

13 – 14 kwietnia 2018 r.

18.    

20 – 21 kwietnia 2018 r.

19.    

11 – 12 maja 2018 r.

20.    

18 – 19 maja 2018 r.

21.    

25 – 26 maja 2018 r.

22.    

8 – 9 czerwca 2018 r.

23.    

15 – 16 czerwca 2018 r.

24.    

22 – 23 czerwca 2018 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Dołącz do nas