ZSCKR Henryków
Start
Konkursy PDF Drukuj Email
04.03.2010.

"Stop Dopalaczom"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu informuje, że Główny Inspektor Sanitarny ogłosił Konkurs na plakat pt.: „Stop dopalaczom”.

Szczegóły w załączniku


„Jaka przyszłość turystyki wiejskiej”

Uwaga uczniowie!

Ogłaszamy konkurs szkolny pod nazwą „ Jaka przyszłość turystyki wiejskiej”.

Tematyka konkursu dotyczy następujących zagadnień:

 • Rola turystyki wiejskiej w nowoczesnej gospodarce;
 • Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej w turystyce wiejskiej;
 • Partnerstwo i współpraca produktów sieciowych w turystyce wiejskiej ;
 • Perspektywiczne kierunki rozwojowe turystyki wiejskiej.

Dnia 14 marca 2016 roku do godziny 10:00 odbędzie się rozstrzygnięcie. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy zgłaszać do pani pedagog.

Przedstawione prace mogą zostać przygotowane w kategoriach:

 • Film,
 • Prezentacja multimedialna,
 • Fotoreportaż,
 • Spot promocyjny.

Laureaci konkursu będą uczestniczyć w VIII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w dniu 08 kwietnia 2016 roku.


Konkurs "Szkoła Zawodowa - mój wybór"

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie "Szkoła Zawodowa - mój wybór". Celem konkursu jest upowszechnienie kształcenia zawodowego poprzez wybór i prezentację najlepszych prac uczniów. Zadaniem uczestników będzie wykazanie się umiejetnościami, kreatywnością i takim sposobem prezentacji tematu, który zachęci młodych ludzi do świadomego planowania własnej kariery edukacyjno - zawodowej. Informacja na stronie MEN.


III edycja konkursu "Normalizacja i ja" pod hasłem "Dostępność dla wszystkich - czyli świat bez barier"

Polski Komitet Normalizacyjny organizuje w roku szkolnym 2014/15 III edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja” – tym razem tematem przewodnim jest: „Dostępność dla wszystkich – czyli świat bez barier”. Troska o niepełnosprawnych, jest troską o nas wszystkich! Jak normy mogą pomóc?”

Adresatami konkursu są uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych wszelkich typów, jak również pedagodzy z placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Tegoroczny temat jest spójny z „Europejską strategią w sprawie niepełnosprawności 2010-2020”, która zakłada, iż należy stosować różne instrumenty, w tym normalizację, w celu zapewnienia powszechnego i pełnego dostępu do towarów i usług.

Normalizacja to istotny czynnik ułatwiający likwidację barier technicznych i zapobiegających wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych - normy dostarczają producentom i usługodawcom wytycznych do projektowania i wytwarzania dóbr dostępnych dla wszystkich. Problematyka ta wpisuje się także w politykę oświatową 2014/15 Ministerstwa Edukacji Narodowej – Rok Szkoły Zawodowców - i w jeden z jej priorytetów: „Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych”.
Cele konkursu:
* Upowszechnienie wśród młodzieży roli normalizacji w problematyce dostępności dla wszystkich.
* Zwrócenie uwagi uczniów na rolę norm w ułatwianiu:
- samodzielnego życia osobom niepełnosprawnym,
- obsługi urządzeń i przyrządów osobom niepełnosprawnym.
* Zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tej tematyki do swoich zajęć lekcyjnych poprzez zwrócenie uczniom uwagi na:
- konieczność wprowadzania znormalizowanych rozwiązań likwidujących bariery techniczne w dostępie do dóbr i usług,
- uwzględnienie potrzeby konstruowania urządzeń powszechnego użytku, budynków i przestrzeni publicznej zapewniających dostęp dla wszystkich.

Zadanie konkursowe dla uczniów - w kategorii „Esej” – polega na napisaniu opracowania na temat: „Dostępność dla wszystkich – czyli świat bez barier”. Troska o niepełnosprawnych, jest troską o nas wszystkich! Jak normy mogą pomóc?”; w kategorii „Grafika” - stworzenie na ten sam temat pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką w formacje A4. Natomiast zadaniem nauczycieli jest napisanie na powyższy temat scenariusza lekcji, który może być wykorzystany w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Na ocenę pisemnych prac będą miały wpływ: poprawność merytoryczna, metodyczna, językowa, precyzja, spójność i ogólny odbiór pracy. Dla najlepszych autorów przewidziano cenne nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia do konkursu: (rejestracja poprzez formularz na: http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy przyjmowane będą od 15 września br. do 9 stycznia 2015 r. Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną na: pknkonkurs@pkn.pl do 22 stycznia 2015 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PKN 17 lutego 2015 r.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ochotniczy Hufiec Pracy, Polski Komitet ds. UNESCO, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Mazowiecki Kurator Oświaty, Podlaski Kurator Oświaty, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Patroni metodyczni: ŁCDNiKP, KOWEZIU, ORE, OEIIZK, KCER.
Patroni medialni: TVP INFO, miesięczniki: „Perspektywy”, „Nowe Horyzonty Edukacji”, „Integracja”, portale: Edukacja.net, Edu.info.pl, Eid.edu.pl, Interklasa.pl, Niepelnosprawni.pl.
Wsparcie medialne: TVP Łódź.
Kontakt dotyczący konkursu: e-mail: pknkonkurs@pkn.pl; tel. 22 556 76 39 lub 22 556 74 77.

"Sowa Matematyczna" to konkurs, który jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich, od klasy trzeciej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach, technikach czy szkołach zawodowych. Główną ideą konkursu jest przygotowanie uczniów do egzaminów kończących poszczególne etapy nauki.

Olimpiada rozgrywana jest w
6 kategoriach:

Junior

Pitagoras

Tales

Archimedes

Euklides

Szybka Sowa

klasy 3 i 4 szkół podstawowych

klasy 5 i 6 szkół podstawowych

klasy 1 i 2 gimnazjów

klasy 3 gimnazjów, 1 liceów i techników, 1, 2, 3 zasadniczych szkół zawodowych

klasy 2 i 3 liceów i techników oraz 4 techników

rozszerzenie konkursu o dodatkowy etap dla uczestników kategorii Archimedes i Euklides

Na rozwiązanie zadań uczestnicy mają 60 minut. Opłata wpisowa za udział w konkursie pokrywana jest przez uczniów i wynosi 7zł 50gr za osobę.
I ETAP
We wszystkich kategoriach (nie dotyczy szybkiej sowy) testy składają się z 30 zadań zamkniętych. Pierwszy etap rozwiązywany jest przez uczniów we wcześniej ustalonych
czteroosobowych drużynach.
II ETAP (FINAŁOWY)
Do drugiego etapu konkursu zostaną zakwalifikowani uczniowie drużyn, które zdobyły najwyższą liczbę punktów w pierwszym etapie. W II etapie uczniowie nie rozwiązują już zadań w grupach - każdy odpowiada za swoją pracę indywidualnie.

Nagrody

Nagrodami dla zwycięzców będą laptopy oraz projektory multimedialne dla ich szkół*.
Ponadto Organizator przewidział
wiele nagród dodatkowych. Jedną z nich będzie projektor multimedialny dla szkoły, która zgłosi największą liczbę uczestników do konkursu (uczniowie zgłoszeni w kategorii Archimedes lub Euklides, którzy biorą udział również w Szybkiej Sowie liczeni są jako 2 zgłoszenia).

Zapisy do 15 marca 2014 u pani Renaty Skorupińskiej

 


KONKURS Moja Szkolna Tapeta, realizowany w ramach innowacyjnego na skalę światową projektu www.szkolnaTapeta.pl, jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych, które chcą:

 • zachęcić uczniów do nauki przez działanie,
 • realizować w innowacyjny sposób cele zawarte w programie profilaktycznym i wychowawczym szkoły : )

Jak to jest możliwe?

Wystarczy wejść na stronę www.szkolnaTapeta.pl i zgłosić udział szkoły w bezpłatnym projekcie.

Szkoły uczestniczące w projekcie mogą dodatkowo wziąć udział w III edycji ogólnopolskiego konkursu informatycznego „Moja Szkolna Tapeta”, który jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.

Cel główny konkursu: NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE. Jak jest osiągany?

Zadaniem ucznia szkoły ponadgimnazjalnej jest samodzielne przygotowanie grafiki komputerowej (tapety).

Szkoła może zgłosić do finału 1 tapetę w każdej z kategorii:

 • Kategoria I : „Ważna dla mnie kampania społeczna” – dowolnie wybrana przez ucznia np. „Palenie szkodzi zdrowiu”, „Zasady bezpieczeństwa w Internecie”, „Zwierzę też czuje!” lub inny, bardzo ważny temat społeczny dla ucznia, który chce bardzo przedstawić.
 •  
 • Kategoria II : „Tapeta komputerowa mojej szkoły” – dowolna interpretacja graficzna ucznia, która przedstawia jego szkołę z jak najlepszej strony za pomocą tapety komputerowej.
 • Kategoria III : „Ważne dla mnie polskie święto Państwowe (narodowe)” – dowolna interpretacja graficzna ucznia, która reprezentuję tematykę jednego z aktualnych świąt państwowych (narodowych) np. 11 listopada. 3 maja itd.

Realizowane cele poboczne dzięki partycypacji szkoły w KONKURSIE:

 • Rozwijanie wiedzy informatycznej wśród młodzieży szkolnej.
 • Promowanie kampanii społecznych przez uczniów wśród uczniów.
 • Wykorzystanie programów komputerowych do kształtowania uwagi i spostrzegawczości.
 • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
 • Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej młodzieży.
 • Wyzwolenie ducha rywalizacji.

Konkurs "Młody Mechanik na Medal"


Konkurs na najpiękniejszy plakat promujący dobry chleb i zdrowy styl życia

W ramach ogólnopolskiej kampanii pod hasłem Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2013 ogłaszamy konkurs na najpiękniejszy plakat promujący dobry chleb i zdrowy styl życia. Każda klasa może zgłosić do konkursu jeden plakat, wykonany dowolną techniką, na papierze brystolowym. Ocenie będą podlegać, hasło i szata graficzna. Prace prosimy składać do 15 października 2013 roku, u opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. M. Grabowskiej. Rozstrzygnięcie konkursu 23 października 2013 r. Zapraszamy!

 


Konkurs "Nakręcona ekonomia 2"

Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

do udziału w konkursie filmowym Nakręcona Ekonomia 2, którego organizatorami są MillionYou.com i Narodowy Bank Polski.

Zadaniem uczniów jest nakręcić film inspirowany zagadnieniami ekonomicznymi ujętymi w multimedialnych Lekcjach Ekonomii

Pula nagród wynosi 52 000 złotych!

Termin nadsyłania filmów już niedaleki - 27 listopada 2012 r. do godz.24.00.

Więcej informacji o konkursie oraz Regulamin - dostępny jest na stronie:

http://millionyou.com/konkursy/Nakrecona_Ekonomia_2,start.html

 

SZÓSTA EDYCJA KONKURSU „Z KLASY DO KASY”

5 marca ruszył konkurs „Z klasy do kasy”, w którym uczniowie będą mogli inwestować wirtualne 100 tyś. zł. w nowoczesnej grze giełdowej, aby 23 czerwca w ogólnopolskim finale powalczyć o prawdzie pieniądze – 10 tyś zł.

Konkurs „Z klasy do kasy” przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego uczestnikami mogą zostać 3–5-osobowe grupy uczniów, zwane Komitetami Inwestycyjnymi, pozostające pod opieką nauczyciela. Każda z nich dostanie na start wirtualne 100 tys. zł i zadanie osiągnięcia jak największego zysku.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 5 marca do 20 kwietnia 2012 roku poprzez formularz na stronie konkursu: wyborcza.biz/zkdk. Inwestowanie rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 8 czerwca.

20 najlepszych komitetów z każdego z województw zakwalifikuje się do półfinałów, podczas których – 15 czerwca – uczniowie będę rozwiązywać test z wiedzy ekonomicznej. Zwycięzcy zmierzą się ze sobą w finale ogólnopolskim 23 czerwca 2012 roku w Warszawie.

Uczestnicy konkursu – oprócz nauki – mogą liczyć na atrakcyjne nagrody finansowe:

Za zajęcie I miejsca w finale ogólnopolskim:

1. dla członków Komitetu Inwestycyjnego – 10 000 zł;

2. dla szkoły, której uczniami są członkowie Komitetu Inwestycyjnego – 5 000 zł;

3. dla Opiekuna Komitetu Inwestycyjnego – 3 000 zł.

Przewidziane są także nagrody tygodniowe dla najlepiej notowanego Komitetu w każdym województwie – 200 zł. Ponadto dla najaktywniejszej szkoły przeznaczono nagrodę specjalną w wysokości 5 000 zł!

Partnerami strategicznymi konkursu są: Narodowy Bank Polski, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, „Gazeta Wyborcza” oraz portal wyborcza.biz. Partnerem akcji jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej: wyborcza.biz/zkdk.

Zgłoszenia u n-la informatyki do dn. 19-04-2012


 

Konkurs "Zrównoważone wykorzystanie energii"

Cel konkursu:

Celem konkursu jest opracowanie i wykonanie plakatu promującego hasło: "Zrównoważone wykorzystanie energii". Dążenie do podnoszenia świadomości na temat: znaczenia energii, technologii związanych z energią odnawialną, potrzebą ochrony klimatu, zapobieganiu efektowi cieplarnianemu oraz zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie gminy Szprotawa.

Tematyka konkursu:

Związana jest z hasłem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ziemi - "Dobra energia dla wszystkich". Plakat powinien w atrakcyjny sposób przekazywać wiedzę związaną z efektywnym, oszczędnym zarządzaniem energią w codziennym życiu. Praca może przedstawiać rozwiązania stosowane w domu lub w szkole a także własne pomysły i propozycje wynikające z posiadanej wiedzy.

Wymagania:

Plakat powinien być wykonany z wykorzystaniem fotografii zrobionych samodzielnie (w ilości minimum 3 sztuki), musi zawierać tytuł oraz krótkie objaśnienia pod zdjęciami opisujące zawartość fotografii. Wymagany format plakatu to A2

Kryteria oceny

 • zgodność treści plakatu z tematem konkursu
 • ogólne wrażenia artystyczne, oryginalność pomysłu
 • wkład pracy, estetyka i walory plastyczne (kompozycja)

Ogłoszenie wyników i nagrody:

Plakaty oceni Komisja Konkursowa powołana przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie. Komisja Konkursowa przyzna trzy pierwsze miejsca. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 25 kwietnia 2012 r. Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników konkursu na stronie internetowej szkoły ZS CKR w Henrykowie. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Prace i formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) należy wysłać na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego W Henrykowie, Henryków 54, 67- 300 Szprotawa, dopisek: „Zrównoważone wykorzystanie energii – konkurs na plakat” do 23 kwietnia 2012 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się 27 kwietnia 2012 roku o godzinie 1200 na Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie, podczas oficjalnego apelu.

formularz zgłoszeniowy

regulamin


Konkurs "Reaguj na przemoc i alkoholizm w rodzinie"
 1. Uczennice klasy II technikum architektury krajobrazu-Helena Rożek i Katarzyna Kopczyńska oraz uczennica klasy I technikum weterynarii-Angelika Fedorczyk wzięły udział w konkursie dla młodziezy szkół ponadgimnazjalnych pn. "Reaguj na przemoc i alkoholizm w rodzinie" organizownym przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.Przedmiotem konkursu było wykonanie plakatu propagującego reagowanie na przemoc i alkoholizm w rodzinie przez świadków – bliskich, sąsiadów. Celem jego było uwrażliwienie młodzieży, a także całego społeczeństwa na problem przemocy w rodzinie, zaangażowanie młodych ludzi w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wzmocnienie pozytywnych wzorców życia rodzinnego wśród młodzieży.
 2. Konkurs
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 20 listopada2011.
 4. Wyniki konkursu zostana ogłoszone na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
 5. Dziewczynom zyczymy powodzenia!!!

 


Konkurs na najlepszy wiersz o miłości rozstrzygnięty

 

W konkursie na najpiękniejszy wiersz miłosny udział wzięło kilka uczennic naszej szkoły. Oto najlepszy wiersz:

Krew pulsuje jak szalona

Gdy znów ujrzeć Ciebie mam

Rządzy w sobie nie pokonam

Przez spalone lasy gnam.

Biegnąc myślę o Twym smaku

Rozpalonych ogniem ustach

Serce świeci w duszy mroku

Noc bez Ciebie całkiem pusta.

Tyś zielenią żywego drzewa

Tyś biegunem ciepła w mych dłoniach

Jesteś lawina uniesienia

Jesteś dotykiem na mych skroniach.

Splatają się ręce, wargi złączone

Dusza w dwóch ciałach

Ty płoniesz, ja płonę…

Nic się nie liczy

Kochankowie ciemności

Utoniemy w morzu lekkiej słodyczy

I razem spłoniemy w ogniu miłości…

Autorki: Ada Kurek i Hela Rożek (Ita)

Zaszczytne drugie miejsce zdobyła Asia Kierzkowska(IIta) za wiersz pod tytułem Zmysły, emocje:

Słodko-gorzka symfonia

emocji i zmysłów.

Zawarta w tym mądrość

większa niż w tysiącu pomysłów.

Zapach róż na łące pełnej polnych kwiatów.

Siła wielka, zdolna przeciwstawić się światu

Powiewa jak jedwab,

w tańcu pełnym szczęścia.

To uczucie, którego nie zdołasz okiełznać.

I choć niejedno ma imię

i wszystko przebaczy,

Ja mówię na to miłość,

nie umiem inaczej.

Zachód słońca na tle morza,

w nozdrzach zapach bryzy.

Uczucie tak mocne, że

nie ujmiesz go w ryzy.

Bez niego świat cały

może się zawalić

i choć czasem w nim

nie warto się spalić,

to jak na fali,

na nim można popłynąć.

Choć dla innych,

może wydać się kpiną,

to jak adrenaliny zastrzyk,

uderza mocno w serce.

Gdy poznasz to uczucie,

nie zechcesz niczego więcej.

O miłości nie zawsze trzeba mówić poważnie. Jury uznało, że na wyróżnienie zasługuje również następująca fraszka:

JMiłość spadła na mnie jak śnieg z dachu

ta miłość miała na imię Stachu.

Tarzam się w śniegu po same uszy,

Aż mi się paznokieć ukruszył

i strasznie ciężko mi na duszy. (…)

Słońca promieni dostałam

ze śniegu się wydostałam J

Anonimowego autora prosimy o ujawnienie tożsamości nauczycielce języka polskiego,
p. Marii Grabowskiej, w celu otrzymania nagrody.

Wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie, a z takich czy innych powodów nie zostali wyróżnieni, zapewniamy, że ich aktywna postawa została zauważonaJ. Nie przestawajcie tworzyć. Pamiętajcie, że poezja zachowuje od zniszczenia tchnienie boskości w człowieku.

 


Z okazji światowego dnia książki i praw autorskich biblioteka szkolna

ogłasza konkurs na plakat będący wizytówką biblioteki.

Prace można zgłaszać do 07.05.2010.

Uczestników konkursu czekają nagrody !!!


 

K O N K U R S NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ POŚWIĘCONĄ ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI FRYDERYKA CHOPINA

Konkurs organizowany jest przez SzDK.

Warunki uczestnictwa:

 • czas prezentacji – nie może przekroczyć 10 min.
 • prace na płytach CD zapisane w formacie .ppt dostarczyć do nauczyciela technologii informacyjnej (pani Ewa Chmaj) do 16 marca 2010r.
 • do prezentacji należy dołączyć: dane autora, zgodę na przetwarzanie danych, zgodę na publikację (prezentację).
 • Więcej informacji u nauczyciela technologii informacyjnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 


KONKURS Z GEOGRAFII

 

zobacz szczegóły

Chętnych zapraszamy do pani A. Giedrys

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »