ZSCKR Henryków
Start arrow Kurs Kwalifikacyjny R3
Kurs Kwalifikacyjny R3 PDF Drukuj Email
25.09.2014.

BEZPŁATNY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

RL.03 – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie

Ogłasza nabór na bezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy

RL.03 – prowadzenie produkcji rolniczej

Zawód:

 • rolnik (kwalifikacja RL.03)

Zakres kursu:

 • produkcja roślinna
 • produkcja zwierzęca
 • obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
 • kurs prawa jazdy - kat. T (bezpłatny)

Czas trwania kursu:

 • 3 semestry

Formy zajęć:

 • zajęcia zaoczne (piątek, sobota)

Korzyści:

 • uzyskanie zawodu: rolnik
 • otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji RL.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej (podstawa do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresie kwalifikacji RL.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej ),
 • otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresie kwalifikacji R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację,

Uczestnicy kursu:

 • uczestnikiem kursu może być osoba będąca absolwentem Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Wyższej Uczelni.
 • Kształcenie w zawodzie: rolnik uznane jest za wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 109) i umożliwia pełne korzystanie ze wszystkich form wsparcia Unii Europejskiej dla rolników.

 Podania należy składać w sekretariacie szkoły:

pobierz podanie

 
następny artykuł »