ZSCKR Henryków
Start arrow Modernizacja Kszta?cenia Zawodowego
Plan zjazdów - 4 edycja - stycze? 2019 - czerwiec 2020 PDF Drukuj Email
14.03.2018.

Zjazd 22-23 marca 2019 r. - Pi?tek 

l.p.

Godziny zaj??

Przedmiot

Wyk?adowca

1.

16.00-17.30

J?zyk angielski zawodowy

mgr Joanna Pasternak

2.       

17.35-19.05

J?zyk angielski zawodowy

mgr Joanna Pasternak

3.       

19.10-20.40

Produkcja zwierz?ca

in?. Gra?yna Ha?abura

 Sobota

l.p.

Godziny zaj??

Przedmiot

Wyk?adowca

1.        

8.00-9.30

Prowadzenie dzia?alno?ci gosp.

mgr Gra?yna Popieniuk

2.        

9.35-11.05

Prowadzenie dzia?alno?ci gosp.

mgr Gra?yna Popieniuk

3.        

11.10-12.40

Mechanizacja rolnictwa

mgr in?. Aneta Chudzik

4.        

12.45-14.15

Mechanizacja rolnictwa

mgr in?. Aneta Chudzik

5.        

14.20-15.50

J?zyk angielski zawodowy

mgr Joanna Pasternak

6.        

15.55-17.25

J?zyk angielski zawodowy

mgr Joanna Pasternak

 

Zjazd 29-30 marca 2019 r. - Pi?tek 

l.p.

Godziny zaj??

Przedmiot

Wyk?adowca

1.

16.00-17.30

mgr Joanna Pasternak

mgr Joanna Pasternak

2.       

17.35-19.05

Prowadzenie dzia?alno?ci gosp.

mgr Gra?yna Popieniuk

3.       

19.10-20.40

Prowadzenie dzia?alno?ci gosp.

mgr Gra?yna Popieniuk

 Sobota

l.p.

Godziny zaj??

Przedmiot

Wyk?adowca

1.        

8.00-9.30

Produkcja ro?linna – z. praktyczne

mgr in?. Marcin Kosmala

2.        

9.35-11.05

Produkcja ro?linna – z. praktyczne

mgr in?. Marcin Kosmala

3.        

11.10-12.40

Produkcja ro?linna – z. praktyczne

mgr in?. Marcin Kosmala

4.        

12.45-14.15

Produkcja zwierz?ca – z. praktyczne

in?. Gra?yna Ha?abura

5.        

14.20-15.50

Produkcja zwierz?ca – z. praktyczne

in?. Gra?yna Ha?abura

6.        

15.55-17.25

Produkcja zwierz?ca – z. praktyczne

in?. Gra?yna Ha?abura

 

Zjazd 5-6 kwietnia 2019 r. - Pi?tek 

l.p.

Godziny zaj??

Przedmiot

Wyk?adowca

1.

16.00-17.30

Produkcja ro?linna

mgr in?. Marcin Kosmala

2.

17.35-19.05

Produkcja ro?linna

mgr in?. Marcin Kosmala

3,

19.10-20.40

Produkcja zwierz?ca

in?. Gra?yna Ha?abura

 Sobota

l.p.

Godziny zaj??

Przedmiot

Wyk?adowca

1.        

8.00-9.30

Produkcja zwierz?ca

in?. Gra?yna Ha?abura

2.        

9.35-11.05

Produkcja zwierz?ca

in?. Gra?yna Ha?abura

3.        

11.10-12.40

Produkcja ro?linna

mgr in?. Marcin Kosmala

4.        

12.45-14.15

Produkcja ro?linna

mgr in?. Marcin Kosmala

5.

14.20-15.50

Prowadzenie dzia?alno?ci gosp.

mgr Gra?yna Popieniuk

6.

15.55-17.25

Prowadzenie dzia?alno?ci gosp.

mgr Gra?yna Popieniuk

 

Zjazd 10-11 maja 2019 r. - Pi?tek 

l.p.

Godziny zaj??

Przedmiot

Wyk?adowca

1.

16.00-17.30

Mechanizacja rolnictwa

mgr in?. Aneta Chudzik

2.

17.35-19.05

Mechanizacja rolnictwa

mgr in?. Aneta Chudzik

3,

19.10-20.40

Mechanizacja rolnictwa

mgr in?. Aneta Chudzik

 Sobota

l.p.

Godziny zaj??

Przedmiot

Wyk?adowca

1.        

8.00-9.30

Produkcja zwierz?ca – z. pr.

in?. Gra?yna Ha?abura

2.        

9.35-11.05

Produkcja zwierz?ca – z. pr.

in?. Gra?yna Ha?abura

3.        

11.10-12.40

Produkcja zwierz?ca – z. pr.

in?. Gra?yna Ha?abura

4.        

12.45-14.15

Mechanizacja rolnictwa – z. pr.

mgr in?. Aneta Chudzik

5.

14.20-15.50

Mechanizacja rolnictwa – z. pr.

mgr in?. Aneta Chudzik

6.

15.55-17.25

Mechanizacja rolnictwa – z. pr.

mgr in?. Aneta Chudzik

 

Zjazd 17-18 maja 2019 r. - Pi?tek 

l.p.

Godziny zaj??

Przedmiot

Wyk?adowca

1.

16.00-17.30

Mechanizacja rolnictwa

mgr in?. Aneta Chudzik

2.       

17.35-19.05

Prowadzenie dzia?alno?ci gosp.

mgr Gra?yna Popieniuk

3.       

19.10-20.40

Prowadzenie dzia?alno?ci gosp.

mgr Gra?yna Popieniuk

 Sobota

 

l.p.

Godziny zaj??

Przedmiot

Wyk?adowca

1.        

8.00-9.30

Produkcja zwierz?ca

in?. Gra?yna Ha?abura

2.        

9.35-11.05

Produkcja zwierz?ca

in?. Gra?yna Ha?abura

3.        

11.10-12.40

Produkcja ro?linna

mgr in?. Marcin Kosmala

4.        

12.45-14.15

Produkcja ro?linna

mgr in?. Marcin Kosmala

5.        

14.20-15.50

J?zyk angielski zawodowy

mgr Joanna Pasternak

6.        

15.55-17.25

J?zyk angielski zawodowy

mgr Joanna Pasternak

Zjazd 24-25 maja 2019 r. - Pi?tek 

l.p.

Godziny zaj??

Przedmiot

Wyk?adowca

1.

16.00-17.30

Mechanizacja rolnictwa

mgr in?. Aneta Chudzik

2.

17.35-19.05

Produkcja zwierz?ca

in?. Gra?yna Ha?abura

3,

19.10-20.40

Produkcja zwierz?ca

in?. Gra?yna Ha?abura

 Sobota

l.p.

Godziny zaj??

Przedmiot

Wyk?adowca

1.        

8.00-9.30

Produkcja zwierz?ca – z. pr.

in?. Gra?yna Ha?abura

2.        

9.35-11.05

Produkcja zwierz?ca – z. pr.

in?. Gra?yna Ha?abura

3.        

11.10-12.40

Produkcja zwierz?ca – z. pr.

in?. Gra?yna Ha?abura

4.        

12.45-14.15

Produkcja ro?linna – z. praktyczne

mgr in?. Marcin Kosmala

5.

14.20-15.50

Produkcja ro?linna – z. praktyczne

mgr in?. Marcin Kosmala

6.

15.55-17.25

Produkcja ro?linna – z. praktyczne

mgr in?. Marcin Kosmala

 

Zjazd 7-8 czerwca 2019 r. - Pi?tek 

l.p.

Godziny zaj??

Przedmiot

Wyk?adowca

1.

16.00-17.30

Prowadzenie dzia?alno?ci gosp.

mgr Gra?yna Popieniuk

2.

17.35-19.05

Prowadzenie dzia?alno?ci gosp.

mgr Gra?yna Popieniuk

3,

19.10-20.40

Prowadzenie dzia?alno?ci gosp.

mgr Gra?yna Popieniuk

 Sobota

l.p.

Godziny zaj??

Przedmiot

Wyk?adowca

1.        

8.00-9.30

Produkcja ro?linna – z. praktyczne

mgr in?. Marcin Kosmala

2.        

9.35-11.05

Produkcja ro?linna – z. praktyczne

mgr in?. Marcin Kosmala

3.        

11.10-12.40

Produkcja ro?linna – z. praktyczne

mgr in?. Marcin Kosmala

4.        

12.45-14.15

Mechanizacja rolnictwa – z. pr.

mgr in?. Aneta Chudzik

5.

14.20-15.50

Mechanizacja rolnictwa – z. pr.

mgr in?. Aneta Chudzik

6.

15.55-17.25

Mechanizacja rolnictwa – z. pr.

mgr in?. Aneta Chudzik

 

Zjazd 21-22 czerwca 2019 r. - Pi?tek 

l.p.

Godziny zaj??

Przedmiot

Wyk?adowca

1.

16.00-17.30

Prowadzenie dzia?alno?ci gosp.

mgr Gra?yna Popieniuk

2.

17.35-19.05

Prowadzenie dzia?alno?ci gosp.

mgr Gra?yna Popieniuk

3,

19.10-20.40

 

 

 Sobota

l.p.

Godziny zaj??

Przedmiot

Wyk?adowca

1.        

8.00-9.30

Prowadzenie dzia?alno?ci gosp.

mgr Gra?yna Popieniuk

2.        

9.35-11.05

Prowadzenie dzia?alno?ci gosp.

mgr Gra?yna Popieniuk

3.        

11.10-12.40

Mechanizacja rolnictwa – z. pr.

mgr in?. Aneta Chudzik

4.        

12.45-14.15

Mechanizacja rolnictwa – z. pr.

mgr in?. Aneta Chudzik

5.

14.20-15.50

Mechanizacja rolnictwa – z. pr.

mgr in?. Aneta Chudzik

6.

15.55-17.25

Mechanizacja rolnictwa – z. pr.

mgr in?. Aneta Chudzik

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »