ZSCKR Henryków
Start
Gala podsumowuj?ca pierwsze pó?rocze PDF Drukuj Email
14.03.2019.

18 lutego odby?a si? gala podsumowuj?ca pierwsze  pó?rocze oraz u?wietniaj?ca sukcesy naszych najlepszych uczniów. W wydarzeniu wzi?li udzia? wszyscy nauczyciele naszej szko?y, wyró?nieni uczniowie oraz ich rodzice. Pan dyrektor, Zbigniew Ha?abura, po krótce przedstawi? dotychczasowe osi?gni?cia naszych uczniów w konkursach oraz w zawodach sportowych. Wspomniane zosta?y akcje charytatywne, uroczysto?ci i imprezy, w których szko?a bra?a czynny udzia? w pierwszym semestrze. Podczas uroczysto?ci odby?o si? wr?czenie listów pochwalnych wraz z drobnymi upominkami dla wyró?nionych uczniów, a rodzice otrzymali listy gratulacyjne za wysi?ek w?o?ony w proces wychowania swojego dziecka. Ca?e wydarzenie podsumowane zosta?o wyst?pami artystycznymi przygotowanymi przez uczniów naszej szko?y. Wszystkim serdecznie gratulujemy, a w drugim pó?roczu ?yczymy jeszcze lepszych ocen, niesamowitych pomys?ów i zapa?u do pracy, a nauczycielom cierpliwo?ci i satysfakcji z post?pów osi?ganych przez uczniów.

  

zobacz zdj?cia 

 
« poprzedni artyku³   nastźpny artyku³ »

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 147
wizyt dzisiaj: 39
wizyt wszystkich: 107947
botów/paj?ków: 33

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg