ZSCKR Henryków
Start
Szkolny Konkurs J?zyka Niemieckiego PDF Drukuj Email
30.05.2019.

Dnia 23 maja 2018 odby? si? Szkolny Konkurs J?zyka Niemieckiego. W konkursie wzi??o udzia? 11 uczniów klas technikum. Celem konkursu by?o wzbudzenie zainteresowa? j?zykiem niemieckim oraz motywowanie do podejmowania intelektualnych wyzwa?. Uczestnicy  rozwi?zywali zadania otwarte oraz zamkni?te z zakresu wiedzy gramatycznej i leksykalnej. Sprawdzili tak?e swoje kompetencje j?zykowe w zakresie rozumienia testu czytanego. Typy zada? odpowiada?y zadaniom z egzaminu maturalnego z j?zyka niemieckiego. Kto zda?by matur?? Gratulujemy pierwszego miejsca uczniowi klasy II technikum mechanizacji rolnictwa Dawidowi Zi?cikowi za osi?gni?cie bardzo dobrego wyniku. Najlepsze miejsce w?ród klas trzecich zdoby? ucze? Emanuel Kuczak, kszta?c?cy si? równie? w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Gratulujemy odwagi i ambicji wszystkim uczestnikom konkursu.

 
« poprzedni artyku³   nastźpny artyku³ »

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 377
wizyt dzisiaj: 216
wizyt wszystkich: 120779
botów/paj?ków: 47

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg