ZSCKR Henryków
Start
Gra terenowa PDF Drukuj Email
01.07.2019.

Z okazji 30-tej rocznicy cz??ciowo wolnych wyborów oraz 15-lecia przyst?pienia Polski do Unii Europejskiej w Parku S?owia?skim odby?a si? gra terenowa. Uczniowie ze Szko?y Podstawowej nr 1 w niecodzienny sposób uczcili te wa?ne wydarzenia dla naszego kraju, bior?c udzia? w grze, gdzie mogli wykaza? si? wiedz? z historii Polski i Unii Europejskiej. Towarzyszyli im harcerze z 5 Dru?yny Starszoharcerskiej „S?onecznego Szlaku” .Natomiast o s?odki pocz?stunek ca?ej imprezy zadba?y nasze uczennice z klasy II technik ?ywienia i us?ug gastronomicznych. Nie zabrak?o te? ogniska i pieczonych kie?basek. Na zako?czenie imprezy odby?a si? loteria, w której ka?dy uczestnik imprezy losowa? fanty. Nagrody na loteri? zosta?y przekazane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct z Zielonej Góry.

zobacz zdj?cia

 
« poprzedni artyku³   nastźpny artyku³ »

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 147
wizyt dzisiaj: 39
wizyt wszystkich: 107947
botów/paj?ków: 33

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg