ZSCKR Henryków
Start
Olimpiada M³odych Producentów Rolnych PDF Drukuj Email
16.06.2009.

W dniu 27.11.2008r. jedenastu uczniów Zespo³u Szkó³ RCKU w Szprotawie-Henrykowie, wziź³o udzia³ w eliminacjach szkolnych Olimpiady M³odych Producentów Rolnych organizowanej przez Zarz±d Krajowy Zwi±zku M³odzieæy Wiejskiej.

Etap szkolny zorganizowa³ mgr inæ. Marcin Kosmala

Trzech uczestników z najwyæsz± liczb± punktów przesz³o do etapu wojewódzkiego:

  • Jacek Hrydziuszko-32 punkty
  • Micha³ Kusz-29 punkty
  • Pawe³ Mieloch-28 punkty.
 
« poprzedni artyku³   nastźpny artyku³ »

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 241
wizyt dzisiaj: 17
wizyt wszystkich: 73708
botów/paj±ków: 20

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg