ZSCKR Henryków
Start
Olimpiada M?odych Producentów Rolnych w Henrykowie
01.03.2019.

Dnia 20.02.2019 w Zespole Szkó? Centrum Kszta?cenia Rolniczego w Henrykowie, odby?y si? eliminacje wojewódzkie do XXV edycji Olimpiady M?odych Producentów Rolnych. Zakres tematyczny, który obowi?zywa? podczas eliminacji obejmowa? materia? z dzia?ów: produkcja zwierz?ca, produkcja ro?linna, mechanizacja rolnictwa, ochrona ?rodowiska i odnawialne ?ród?a energii, bezpiecze?stwo i higiena pracy, ekonomika i zarz?dzanie oraz zagadnienia zwi?zane ze Wspóln? Polityk? Roln?  oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.Do ZSCKR w Henrykowie przyjechali uczniowie z opiekunami szkó? rolniczych z Bobowicka oraz Kamienia Ma?ego,

  

Na zdj?ciu s? widoczni wszyscy uczestnicy XXV Olimpiady M?odych Producentów Rolnych. 

Czytaj ca³o¶ę
 
Puchar Polski w Tchoukball
07.02.2019.

Dnia 01.02.2019 r. uczniowie ZSCKR Henryków wraz z opiekunem Leszkiem Przybylskim wyjechali na  Puchar Polski w Tchoukball , który odby? si? w mie?cie Rybnik. Organizatorem tej wspania?ej imprezy by? klub sportowy Ursus Rybnik. Do rywalizacji zgodnej z kart? tchoukball stan??o siedem zespo?ów z polski. Mecze rozgrywa?y si? w systemie ka?dy z ka?dym po trzy tercje dwunastominutowe. Nasz pierwszy mecz rozegrali?my z dru?yn? gospodarzy turnieju Ursusem Rybnik klubem najbardziej utytu?owanym w naszym kraju je?eli chodzi o Tchoukball. Spotkanie zako?czy?o si? oczywi?cie wynikiem na korzy?? faworytów, którzy wygrali wszystkie mecze i ca?y turniej nie daj?c cienia w?tpliwo?ci innym dru?ynom . Ostatecznie zaj?li?my siódm? lokat?. 

  

 Dru?yna ZSCKR TCHOUKBALL HENRYKÓW sk?ada podzi?kowania darczy?com za dofinansowanie wyjazdu do Rybnika : RADA RODZICÓW ZSCKR, DOMI-BIS, SALON MODY M?SKIEJ LANIERI

Czytaj ca³o¶ę
 
07.02.2019.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 15 - 21 z 280

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 106
wizyt dzisiaj: 206
wizyt wszystkich: 119548
botów/paj?ków: 47

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg