ZSCKR Henryków
Start
Sukces w konkursie "Zdrowa Dojrza?o??"
19.12.2018.

13 grudnia w Zielonej Górze odby? si? etap wojewódzki konkursu „Zdrowa Dojrza?o??” , do którego zakwalifikowa?y si? dwie uczennice technikum architektury krajobrazu:  Klaudia i Laura. Uczennice ?wietnie rozwi?za?y test i zaj??y drugie i czwarte miejsce. W nagrod? otrzyma?y tablet i s?uchawki bezprzewodowe. Dzi?ki udzia?owi w konkursie, szko?a zosta?a nagrodzona urz?dzeniem wielofunkcyjnym. Przy okazji konkursu odby?a si? równie? debata „M?odzie? a zdrowie prokreacyjne”. Reprezentacja naszej szko?y liczy?a ??cznie 6 osób. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani powerbankami. Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

  

 
Nasza stypendystka Karolina
19.12.2018.

Dnia 7 grudnia w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim odby?o si? wr?czenie stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019. W?ród 107 stypendystów z województwa lubuskiego znalaz?a si? Karolina, uczennica czwartej klasy technikum kszta?c?ca si? w zawodzie technik weterynarii. Gratulujemy.

 
Jarmark Bo?onarodzeniowy
12.12.2018.
8 grudnia kolejny raz wzi?li?my udzia? w IV Jarmarku Bo?onarodzeniowym w Szprotawie. W tym roku na naszym stoisku pojawi?a si? jemio?a, sianko, ciasta, ciasteczka, nale?niki z wiejskim serem, ?wieczki z wosku wykonane przez ucznia technikum mechanizacji rolnictwa oraz choinki z papierowej wikliny, które zrobi?a uczennica technikum ?ywienia i us?ug gastronomicznych. Na zaj?ciach praktycznych uczniowie wykonali pi?kne pierniczki oraz ozdoby ?wi?teczne. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili. ?yczymy Weso?ych ?wi?t.
 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 15 - 21 z 275

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 147
wizyt dzisiaj: 39
wizyt wszystkich: 107947
botów/paj?ków: 33

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg