ZSCKR Henryków
Start
14.11.2018.
 
Udzia? w obchodach 100-lecia odzyskania niepodleg?o?ci
18.10.2018.

Uczniowie naszej szko?y aktywnie w??czyli si? w obchody 100- lecia odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci, zorganizowane przez Szko?? Podstawow? nr 1  w Szprotawie. We wtorek- 2.10.2018r. uczniowie - przedstawiciele naszej spo?eczno?ci- do??czyli  do bia?o-czerwonego korowodu,który uroczy?cie przemaszerowa? ulic? Niepodleg?o?ci przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej i w asy?cie ?o?nierzy 11. Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego w ?aganiu. Kolejnego dnia- 3.10.2018r.  wsparli?my organizatorów przyst?puj?c do akcji honorowego oddania krwi, zorganizowanego przy wspó?pracy RCKiK w Zielonej Górze.

  

zobacz zdj?cia 

 
Obóz naukowy na Uniwersytecie Zielonogórskim
12.10.2018.

W dniach 24-28.09.2018 r. grupa 22 uczniów klas I Technikum w zawodach technik ?ywienia i us?ug gastronomicznych oraz technikum architektury krajobrazu wraz z opiekunami p. Elwir? Kupis oraz p. Joann? Pasternak, bra?a udzia? w obozie naukowym w Kalsku, organizowanym w ramach realizacji projektu „Modernizacja kszta?cenia zawodowego w ZSCKR w Henrykowie”. Pomys?odawc? obozu by? Lubuski O?rodek Innowacji i Wdro?e? Agrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczniowie klasy gastronomicznej zajmowali si? analiz? i wytwarzaniem ?ywno?ci, uczestniczyli w wyk?adach dotycz?cych technologii gastronomicznej, brali udzia? w warsztatach piekarniczych i kulinarnych- przygotowywali potrawy typu Fast Food czy Slow Food, które z ochot? konsumowali. Uczniowie klasy o kierunku technik architektury krajobrazu mieli okazj? wys?ucha? wyk?adów na temat systemów nawodnienia, nawo?enia oraz namna?ania materia?u ro?linnego, a tak?e uczestniczy? w warsztatach, podczas których zapoznali si? z budowa i dzia?aniem doniczkarki, przygotowywali sadzonki, oznaczali pH pod?o?a. Uatrakcyjnieniem pobytu by? wieczór filmowy, gra w kr?gle oraz wycieczka do Zielonej Góry. Dzi?kujemy organizatorom za przekazan? widz? i mile sp?dzony czas.

  

zobacz zdj?cia z obozu 3 - dniowego

zobacz zdj?cia z obozu 5 - dniowego

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 22 - 28 z 275

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 147
wizyt dzisiaj: 43
wizyt wszystkich: 107951
botów/paj?ków: 33

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg