ZSCKR Henryków
Start
Udzia? w obchodach 100-lecia odzyskania niepodleg?o?ci
18.10.2018.

Uczniowie naszej szko?y aktywnie w??czyli si? w obchody 100- lecia odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci, zorganizowane przez Szko?? Podstawow? nr 1  w Szprotawie. We wtorek- 2.10.2018r. uczniowie - przedstawiciele naszej spo?eczno?ci- do??czyli  do bia?o-czerwonego korowodu,który uroczy?cie przemaszerowa? ulic? Niepodleg?o?ci przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej i w asy?cie ?o?nierzy 11. Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego w ?aganiu. Kolejnego dnia- 3.10.2018r.  wsparli?my organizatorów przyst?puj?c do akcji honorowego oddania krwi, zorganizowanego przy wspó?pracy RCKiK w Zielonej Górze.

  

zobacz zdj?cia 

 
Obóz naukowy na Uniwersytecie Zielonogórskim
12.10.2018.

W dniach 24-28.09.2018 r. grupa 22 uczniów klas I Technikum w zawodach technik ?ywienia i us?ug gastronomicznych oraz technikum architektury krajobrazu wraz z opiekunami p. Elwir? Kupis oraz p. Joann? Pasternak, bra?a udzia? w obozie naukowym w Kalsku, organizowanym w ramach realizacji projektu „Modernizacja kszta?cenia zawodowego w ZSCKR w Henrykowie”. Pomys?odawc? obozu by? Lubuski O?rodek Innowacji i Wdro?e? Agrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczniowie klasy gastronomicznej zajmowali si? analiz? i wytwarzaniem ?ywno?ci, uczestniczyli w wyk?adach dotycz?cych technologii gastronomicznej, brali udzia? w warsztatach piekarniczych i kulinarnych- przygotowywali potrawy typu Fast Food czy Slow Food, które z ochot? konsumowali. Uczniowie klasy o kierunku technik architektury krajobrazu mieli okazj? wys?ucha? wyk?adów na temat systemów nawodnienia, nawo?enia oraz namna?ania materia?u ro?linnego, a tak?e uczestniczy? w warsztatach, podczas których zapoznali si? z budowa i dzia?aniem doniczkarki, przygotowywali sadzonki, oznaczali pH pod?o?a. Uatrakcyjnieniem pobytu by? wieczór filmowy, gra w kr?gle oraz wycieczka do Zielonej Góry. Dzi?kujemy organizatorom za przekazan? widz? i mile sp?dzony czas.

  

zobacz zdj?cia z obozu 3 - dniowego

zobacz zdj?cia z obozu 5 - dniowego

 
Do?ynki Gminne 2018
06.09.2018.

Tegoroczne Do?ynki Gminne na szprotawskich B?oniach nie mog?y odby? si? bez naszego udzia?u… 26 sierpnia 2018 r.  uczniowie godnie reprezentowali ZSCKR podczas mszy do?ynkowej i brali w niej czynny udzia? , prezentuj?c sztandar szko?y oraz nios?c dary rolników.  Jak co roku nasze stanowisko przygotowali uczniowie ze swoimi wychowawcami. Ponownie zaprezentowa?y si? uczennice technikum ?ywienia, które cz?stowa?y mieszka?ców gminy w?asnor?cznie przygotowanymi na miejscu nale?nikami, które, podobnie jak i w roku ubieg?ym, cieszy?y si? ogromna popularno?ci?. Jest to dla nas niezmierne mi?e, ?e mogli?my uczestniczy? w tym wyj?tkowym ?wi?cie Gminy po raz kolejny.

 

 zobacz zdj?cia

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 29 - 35 z 281

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 302
wizyt dzisiaj: 333
wizyt wszystkich: 127226
botów/paj?ków: 0

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg