ZSCKR Henryków
Start
Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i G?ównego Lekarza Weterynarii
07.02.2018.

ASF, czyli afryka?ski pomór ?wi? - nie jest gro?ny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

G?ówn? przyczyn? rozprzestrzeniania si? wirusa s? zara?one dziki. niestety przyczyn? bywa te? cz?owiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach post?powania.

Prosimy o bezwzgl?dne przestrzegania zasad bioasekuracji:

  •  nie kupujcie ?wi? z niewiadomego ?ród?a pochodzenia,
  • utrzymujcie ?winie w sposób wykluczaj?cy kontakt z dzikami
  • stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dost?pem zwierz?t wolno ?yj?cych
  • wy?ó?cie maty nas?czone dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wej?ciami do pomieszcze?, w których utrzymywane s? ?winie. 
 
Nieoceniona pomoc potrzebuj?cym
25.01.2018.

Przez ca?y grudzie? trwa?a w naszej szkole zbiórka pluszaków, karmy dla zwierz?t i produktów spo?ywczych. Uczniowie naszej szko?y ch?tnie podzielili si? z innymi tym co maj?. Pluszaki, puzzle, gry planszowe i inne zabawki przekazali do ?wietlicy Oddzia?u Pediatrycznego Nowego Szpitala w Szprotawie. Zebrane ?rodki spo?ywcze zosta?y przekazane przez Szkolnego Pedagoga potrzebuj?cej rodzinie ucznia naszej szko?y. Karm? dla kotów przekazano dla Fundacji Oczami Kota ze Szprotawy, a karm? dla psów do Schroniska dla zwierz?t w Piotrowie. Wszystkim uczniom, którzy w??czyli si? w zbiórk?, serdecznie dzi?kujemy.

 

 
Góra Grosza
01.01.2018.
W dniu 18.12.2017 w naszej szkole zosta?a przeprowadzona akcja Góra Grosza zorganizowana przez samorz?d szkolny. Uczniowie i nauczyciela ch?tnie brali w niej udzia?. Zebrana kwota to 87.41z?. Pieni?dze zosta?y wys?ane do „Towarzystwa Nasz Dom”. Celem akcji jest pomoc dzieciom które wychowuj? si? poza rodzin? – w domach dziecka czy rodzinach zast?pczych a przede wszystkim pokazanie najm?odszym, jak? si?? mo?e by? niewielka pomoc wielu ludzi. 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 43 - 49 z 280

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 106
wizyt dzisiaj: 206
wizyt wszystkich: 119548
botów/paj?ków: 47

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg