ZSCKR Henryków
Start
Do?ynki Gminne 2017
16.09.2017.

26 sierpnia, jak co roku, nasza szko?a bra?a udzia? w Do?ynkach Gminnych. Uczestniczyli?my w pokazie sprz?tu rolniczego oraz przygotowali?my stoisko promocyjne z ofert? naszej szko?y. Uczestników do?ynek cz?stowali?my pysznymi nale?nikami z d?emem, które cieszy?y si? wielkim powodzeniem, a przed naszym stoiskiem sta?a kolejka ch?tnych na smako?yki. Tak jak zawsze nasze uczennice, dodawa?y kolorytu imprezie i ubrane w szkolne stroje wita?y go?ci i rozdawa?y chleb. Zawsze ch?tnie uczestniczymy w wydarzeniach, podczas których doceniane jest rolnictwo, bo jako szko?a rolnicza stanowimy wa?ny jego element.

zobacz zdj?cia

 
Sukcesy sportowe naszych uczniów w 2017 r.
09.08.2017.

Rok 2017 obfitowa? w znacz?ce osi?gni?cia sportowe uczniów naszej szko?y trenuj?cych w „Uczniaku”. Najwi?kszym osi?gni?ciem , wartym  odnotowania i wyró?nienia jest awans Zygmunta Patryka do reprezentacji Polski Juniorów w lekkiej atletyce na Mistrzostwa Europy Juniorów  w Grosseto we W?oszech. Staruj?c  w wielu mityngach uzyska? minimum Polskiego Zwi?zku Lekkiej Atletyki w rzucie dyskiem – czyli  56.08 m. Pozosta?e wa?niejsze  osi?gni?cia sportowe naszych  uczniów: K. Trofimowicz,  B. Zagórskiego, D. Majewskiego w roku 2017: 

zobacz zdj?cia

Czytaj ca³o¶ę
 
Zako?czenie roku szkolnego 2016/2017
10.07.2017.

23 czerwca w naszej szkole mia?o miejsce uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2016/2017. Wr?czono ?wiadectwa z wyró?nieniem, nagrody i dyplomy.  Tego dnia szko?? uko?czyli ch?opcy z klasy III Zasadniczej Szko?y Zawodowej. ?yczymy im wszystkiego najlepszego a pozosta?ym uczniom udanego wypoczynku w okresie wakacji.

  

 Na zdj?ciu od lewej: Patrycja Fr?tczak, Marta Matczak, Korneli Zygu?a, Aleksandra Grzelak, Karolina D?ugosz,  Rados?aw Cerkowniak, Aleksandra Kozicz.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 57 - 63 z 281

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 302
wizyt dzisiaj: 340
wizyt wszystkich: 127233
botów/paj?ków: 0

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg