ZSCKR Henryków
Start
Szkolny Konkurs J?zyka Niemieckiego
30.05.2019.

Dnia 23 maja 2018 odby? si? Szkolny Konkurs J?zyka Niemieckiego. W konkursie wzi??o udzia? 11 uczniów klas technikum. Celem konkursu by?o wzbudzenie zainteresowa? j?zykiem niemieckim oraz motywowanie do podejmowania intelektualnych wyzwa?. Uczestnicy  rozwi?zywali zadania otwarte oraz zamkni?te z zakresu wiedzy gramatycznej i leksykalnej. Sprawdzili tak?e swoje kompetencje j?zykowe w zakresie rozumienia testu czytanego. Typy zada? odpowiada?y zadaniom z egzaminu maturalnego z j?zyka niemieckiego. Kto zda?by matur?? Gratulujemy pierwszego miejsca uczniowi klasy II technikum mechanizacji rolnictwa Dawidowi Zi?cikowi za osi?gni?cie bardzo dobrego wyniku. Najlepsze miejsce w?ród klas trzecich zdoby? ucze? Emanuel Kuczak, kszta?c?cy si? równie? w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Gratulujemy odwagi i ambicji wszystkim uczestnikom konkursu.

 
Apel z okazji 3 Maja
28.05.2019.

9 maja klasy pierwsze technikum w zawodach: technik ?ywienia i us?ug gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu przygotowa?y apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nie zabrak?o ?piewu, recytacji wierszy i scenki obrazuj?cej moment podpisania Konstytucji przez króla Stanis?awa Augusta Poniatowskiego. Uczniowie do?o?yli wszelkich stara?, aby przybli?y? publiczno?ci rys historyczny wydarze? oraz przypomnie? dlaczego Polski przez d?ugi czas nie by?o na mapie Europy.

zobacz zdj?cia

 
Dobry wynik w Wojewódzkim Konkursie o Tytu? Najlepszego ?lusarza Ziemi Lubuskiej
17.04.2019.
Dnia 3.04.2019r. w Zespole Szkó? Zawodowych w Szprotawie odby? si? XXI Wojewódzki Konkurs o Tytu? Najlepszego ?lusarza Ziemi Lubuskiej. Nasi uczniowie wypadli bardzo dobrze, zespo?owo zaj?li IV miejsce . Indywidualnie Kacper Skalski zaj?? IV miejsce a Piotr Kabzi?ski X miejsce  Uczniowie zdobyli cenne nagrody i dyplomy. Gratulujemy.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 8 - 14 z 278

Dziennik

zaloguj si?

Do??cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj si?

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 90
wizyt dzisiaj: 28
wizyt wszystkich: 101002
botów/paj?ków: 34

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg